Privacy Policy

Privaatsuspoliitika

 • Klient (Ostja) annab müüjale selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
 • Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
 • Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
 • Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi (Ostja) tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, tarneviis, kasutatud makseviis, e-poe müügi- ja tarnetingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused jne).
 • Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
 • Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
 • Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud eelneval kirjalikul nõusolekul.
 • Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see on vajalik Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
 • Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
 • Klient (Ostja) annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus ja arve.
 • Klient (Ostja) annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku registreerimise lehel linnukesega vastavas aknas.
 • Andmeside Kliendi (Ostja) ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi (Ostja) isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüjal puudub ligipääs Kliendi (Ostja) konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.