Terms and Conditions

Ostutingimused Valguskoda.ee internetipoes

  1. Üldtingimused

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Valguskoda.ee vahel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Valguskoda.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja on õigustatud tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käe-solevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.Valguskoda.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.Valguskoda.ee.

 

  1. Hinnad

2.1. Valguskoda.ee hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.2. alapunktis sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse tootelehel ja Teie ostu-korvis.

2.4. Kui toote hind on Valguskoda.ee poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale kliendipoolse tellimuse esitamist ja Valguskoda.ee ning klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on Müüjal õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

 

  1. Ostukorv ja tellimuse sooritamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisage Ostukorvi“. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus“.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage lingile „Vormistage tellimus” ning Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ja vajutage “Jätka”, valige tarneviis ja va-jutage “Jätkan” ning valige tellimuse makseviisi, vajutage “Jätka”:

– valides makseviisiks “Internetipank” valige palun panga Swedbank/SEB/LHV ja klikkige lingile ning seejärel Teid suunatakse internetipanga lehele, kus on võimalik tasuda tellimuse eest. Peale seda saadetakse tel-limiskinnitus Teie e-maili aadressile.

– valides makseviisiks “Ülekanne” klikkige lingile “Valin” ning seejärel “Jätka”. Peale seda kuvatakse ekraanile Teie poolt sooritatud tellimus ja pangaülekande juhised. Tellimiskinnitus saadetakse ka Teie e-maili aadressile. Peale tellimuse aksepteerimist administraatori poolt saadetakse Teie e-maili aadressile tasumiseks arve. Teie võite vaadata üle oma tellimuste ajalugu „Teie Konto“ lõigus. Tellimus läheb täitmisele peale ettemaksu laekumist.

– valides makseviisiks “Järelmaksuga”, on Teil vaja ära täita pakutud e-taotlus meie süsteemis. Pärast telli-muse edastamist klienditeenindaja võtab Teiega ühendust ja teatab, kas on võimalik järelmaksu lepingut sõlmida. Järelmaksuga tasumine on võimalik ainult juhul, kui Teie tellimuse ostusumma ületab 150 eurot.

3.4. Olge tellimuse vormistamise täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates sellest hetkest, kui tellimuse eest on tasutud 100% arve summast Valguskoda.ee (VALGUSKODA OÜ) arvelduskontole.

 

  1. Tellimuse eest tasumine

4.1. Toodete eest on võimalik tasuda:

– Swedbank, SEB, LHV internetipanga kaudu

– pangaülekandega arve alusel

4.2. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub arve alusel 3 päeva jooksul peale arve väljastamist

4.3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arve väljastamisest tasunud ette-maksu.

4.4. Müügiarve saadetakse Teile e-mailile peale arve täies ulatuses tasumist.

 

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale tellimuse jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud aadresile, eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juh-tudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Valguskoda.ee ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja.

5.3. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaam-atusi toodete kohaletoimetamisel. Valguskoda.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Kui olete oma paki kätte saanud, vaadake palun alati üle selle seisukord ning kirjutage alla müügiarvele. Juhtudel, kui märkate paki kättesaamisel mingit defekti, pange see kindlast müügiarvele kirja. Koostage vabas vormis akt kullerile, mis kirjeldab tootel olevat viga või puudujääki. Kui te seda ei tee, ei vastuta meie järgneva eest:

– defekti eest, mis on põhjustatud tootja poolt;

– komplekti kuuluvate osade puudumise eest, mida on võimalik märgata peale vaadates.

 

  1. Kauba tagastamine

Kui kliendi tellitud kaup ei vasta tellitule, vahetame kauba ringi õige toote vastu või võimaldame kliendil vahetada tellitud toote uue samaväärse toote vastu.

NB! Kliendi poolt tagastatud kaup peab olema kasutamata.

 

  1. Garantii tingimused

7.1. Kõikidele Valguskoda.ee poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii.

7.2. Tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulene-vad vead.

7.3. Garantii alla ei kuulu alljärgnevad vigastused ja valest kasutamisest tingitud.

7.4. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega valguskoda.ee e-mailile: info@valguskoda.ee.

7.5. Pärast garantiitaotluse esitamist võtame garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul.

7.6 Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis.

7.7.Ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse probleemne toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekpertiisi tulemus ühtib Valguskoda.ee ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud gar-antii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 3 kuud.

7.8 Garantiijuhtumi välistuse korral on Valguskoda.ee-l õigus esitada kliendile arve alljärgnevate kulude koh-ta:vealise toote transpordi kulud, erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud.

 

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Valguskoda.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate Valguskoda.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Valguskoda.ee ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Valguskoda.ee ei saanud mõjutada ning mille saabumist Valguskoda.ee ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

  1. Muud tingimused

9.1. Kõiki Valguskoda.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Valguskoda.ee ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Valguskoda.ee andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigu-saktidest.

9.3. Teie ja Valguskoda.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbi-jakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.